Päivitys 20.2.2024. Saamme tällä hetkellä käsikirjoituksia ja muita kirjaehdotuksia erittäin paljon emmekä pysty työtilanteen vuoksi vastaamaan kaikkiin viesteihin. Vuoden 2024 julkaisuohjelmamme on jo kokonaan selvillä. Parhaillaan teemme kustannuspäätöksiä vuosien 2025 ja 2026 julkaisuohjelmiin.

Warelia julkaisee sekä tietokirjallisuutta että kaunokirjallisuutta. Vuosien 2025 ja 2026 osalta olemme tässä vaiheessa kiinnostuneita lähinnä uusista tieto- ja tiedekirjaehdotuksista. Kaunokirjallisuuden osalta olemme jo joko tehneet kirjoista kustannussopimukset tai odotamme Warelialla jo aiemmin julkaisseiden kirjailijoiden tekeillä olevia käsikirjoituksia luettavaksi. Vuoden 2026 julkaisuohjelmassamme on kaunokirjallisuuden osalta tilaa enintään parille uudelle teokselle.

Kun Warelia tekee käsikirjoituksesta kustannuspäätöksen, se on samalla lupaus vanhanaikaisen huolellisesta toimitustyöstä ja viimeistellystä ulkoasusta. Tutustu Warelian jo julkaisemiin kirjoihin: niistä saat parhaiten käsityksen siitä, millainen on Warelian laatu. Vielä helpommin ja kattavammin saat kuvan Warelian tähänastisista painotuksista ja toimintatavoista lukemalla dosentti Mikko Lahtisen teoksen ”Kirja on pitkä ajatus”, jossa tarkastellaan Warelian koko tuotantoa vuoden 2022 loppuun asti ja luodaan samalla yleiskuvaa suomalaisesta kirjakulttuurista ja kirjankustannusalan kehityksestä. Voit tilata kirjan yllä olevan linkin kautta suoraan kotiin.

Eniten ilahdumme juuri nyt suhteellisen lyhyiden tietokirjojen käsikirjoituksista. Kärjistäen voi sanoa, että mitä lyhyempi, sitä parempi. Esimerkiksi Word-liuskoina laskien noin 100–200 liuskaa on oikein hyvä laajuus, ja jopa vain 50-liuskainen käsikirjoitus voi olla riittävän pitkä. (Kustannustoimittamisen aikana käsikirjoitukset meillä usein hieman laajenevat, kun kustannustoimittaja pyytää kirjoittajaa kertomaan erityisen kiinnostavista asioista vielä havainnollisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Lisäksi valmiin kirjan painettujen sivujen määrä on tietysti yleensä aina selvästi suurempi kuin tietokoneella kirjoitettujen Word-liuskojen määrä.)

Jos käsikirjoituksellesi on selvä, akuutti tarve esimerkiksi koulutuskäytössä, jonkin alan ammattilaisille hyödyllisenä käsikirjana tai maallikoiden kaipaamana käytännöllisenä oppaana, se voi lisätä julkaisumahdollisuuksia huomattavasti. Warelia on julkaissut muun muassa poliisikoulutuksessa käytettäviä oppikirjoja ja juridisten erityisalojen käsikirjoja, ja viime syksynä julkaisimme keräilyharrastukseen liittyvän teoksen. ”Tarve” voikin olla hyvin monenlainen; pääasia on, että kirjasta on käytännön hyötyä riittävän monelle lukijalle ja että riittävän moni lukija tarvitsee kirjan myös omakseen.

Toisaalta julkaisuohjelmassamme on totta kai jatkossakin paikka myös sellaisille historia-, kulttuuri- ja kirjallisuusaiheita käsitteleville tietokirjoille, jotka lisäävät olennaisesti tietoa ja ymmärrystä ja joiden voi odottaa kiinnostavan näistä aihepiireistä kiinnostuneita lukijoita. Warelia on julkaissut viime vuosina esimerkiksi useita merkittäviä historiateoksia, jotka korjaavat tähänastisen historiankirjoituksen ja/tai yleisen tietämyksen puutteita, myyttejä ja virheitä. Osa teoksista on erittäin laajoja (laajimmassa peräti 1180 sivua plus 64 sivua kuvaliitteitä), mutta useat noin parisataasivuisia. Kirjojen aiheet voivat liittyä johonkin ajanjaksoon ja silloin eläneisiin arvoituksellisiin, huonosti tunnettuihin henkilöihin, kuten vuonna 2022 palkitut tietokirjat Marko A. Hautalan ”ALGOTH – Kapinallinen kynämies” (ilmestyi kesällä 2021) ja Helena Kujalan ”Tekla – Tahtonaisen elämä” (ilmestyi keväällä 2022). Kirja voi keskittyä myös johonkin hyvin rajattuun tapahtumasarjaan, esimerkiksi yksittäisiin rikostapauksiin ja niiden tutkimukseen, kuten Roosa Rentolan ”Kielestä kiinni – Kuinka kielentutkimusta käytetään rikosten selvittämisessä” (2019), tai yksittäiseen sotahistorialliseen tapahtumaan, kuten Kimmo Lehtimäen ”Punaisen ylipäällikön kuolema” (2021). Muita viimeaikaisia esimerkkejä menneisyyden arvoituksia ratkaisevista tietokirjoistamme ovat Mikko K. Heikkilän ”Heinien herrat – Suomen historian pisin perinne”, Kirsimarja Jalosen ”Röppä – Tyrvään räyhähenki” ja Timo Malmin ”Mannerheimin miehet” vuodelta 2022. Tällaiset, kirjoittajan syvälliseen yksittäisen aiheen erityisasiantuntemukseen perustuvat tieto- ja tiedekirjat kiinnostavat meitä erityisen paljon myös jatkossa. Myös kirjoittajan poikkeuksellisen laajaan tietämykseen ja kokonaisnäkemykseen perustuvat yleisluonteiset ja ajankohtaiset tietokirjat voivat olla kiinnostavia, esimerkkinä vaikkapa Pekka Lehtosen ”Myyttien ja utopioiden maa” (2022), joka meni painoon juuri Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja jota on sanottu ”vuoden ajankohtaisimmaksi kirjaksi” ja ”vuoden tärkeimmäksi Venäjä-kirjaksi”.

Yli neljännes Warelian tähänastisista kirjoista käsittelee paikallisia aiheita, ja tällaisille kirjoille meillä voi olla vielä tilaa myös vuosien 2025 ja 2026 ohjelmassa. Meitä kiinnostavat käsikirjoitukset, jotka liittyvät Suomessa johonkin tiettyyn seutuun, sen historiaan ja nykyhetkeen, ihmisiin, yrityksiin ja omaleimaisiin ilmiöihin, eikä sillä ole väliä, minne päin Suomea kirjat sijoittuvat. Kirja voi tietysti olla samaan aikaan sekä paikallisesti että maanlaajuisesti kiinnostava, kuten esimerkiksi ylempänä mainittu Kirsimarja Jalosen ”Röppä Tyrvään räyhähenki” (2022) on ollut. Pitkälle työstettyjen käsikirjoitusten lisäksi olemme kiinnostuneita myös hyvistä kirjaideoista, joista voimme lähteä tekemään yhdessä totta.

Warelia julkaisee myös osin yhteistyökumppanien ennakkotilauksilla tai avustuksilla rahoitettuja tietokirjoja. Myös tällä tavalla mahdollistettujen kirjojen on aina ylitettävä Warelian aito julkaisukynnys. Julkaisemme vain kirjoja, jotka ovat mielestämme korkeatasoisia ja kiinnostavia ja tärkeitä. Tällaisia kirjoja voimme joskus pystyä julkaisemaan nopeallakin aikataululla.

Yhteistyökumppaneinamme ovat olleet muun muassa valtakunnalliset järjestöt, suuret ja pienet yritykset, oppilaitokset, kunnat, sotaveteraanien yhdistykset, kotiseutuyhdistykset ja sukuseurat. Esimerkiksi Kaija Sepposen kirjan ”Sururisti Kertomus suomalaisista sotaorvoista” (2020) julkaisemisen mahdollisti Kaatuneitten Omaisten Liiton merkittävä ennakkotilaus. Paikallisesta yritysyhteistyöstä käy hyväksi esimerkiksi ”HYVVÄÄ! Sastamalan ruokaperinnekirja” (2019), joka toteutettiin yhteistyössä muutamien kymmenien eri ruoka- ja ravitsemusalan yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Jos haluat lähettää oman käsikirjoituksesi meille luettavaksi tai jos haluaisit puhua lisää kirjaideastasi tai muusta mahdollisesta yhteistyöstä Warelian kanssa, lähetä ensin sähköpostia osoitteeseen w@warelia.fi. Tarvittaessa voidaan sopia erikseen aika puhelinkeskusteluun tai tapaamiseen. Ymmärrämme että odottavan aika on pitkää, mutta pyydämme kärsivällisyyttäsi: pääasiana meille on viedä hyvin läpi ne kirjaprojektit, joihin jo olemme sitoutuneet. Tämän vuoksi emme myöskään ennätä aina vastata käsikirjoitusehdotuksiin läheskään niin nopeasti kuin itse haluaisimme, emmekä yleensä voi antaa palautetta muista käsikirjoituksista kuin niistä, joiden julkaisemisesta kiinnostumme.

Käsikirjoituksesi voit lähettää joko postitse osoitteeseen Warelia, Marttilankatu 13, 38200 Sastamala tai sähköpostitse osoitteeseen w@warelia.fi. Sähköpostitse lähetettyjen tiedostojen toivomme olevan pdf-muodossa.


Käsikirjoitukset
Marttilankatu 13
38200 Sastamala
w@warelia.fi

Kustantaja
Marko Vesterbacka
050 3469 175
marko@warelia.fi

Kustannustoimittaja
Salla Yli-Erkkilä
salla@warelia.fi