Tietosuojaseloste Warelia Kustannus Oy:n sivustolle osoitteessa warelia.fi ja Warelian verkkokaupalle (”Tyrvään Prykin verkkokauppa”) osoitteessa https://holvi.com/shop/tyrvaanpryki/.

Voit tarkistaa tästä selosteesta, miten sinun henkilötietojasi käsitellään Warelian sivustolla ja Tyrvään Prykin verkkokaupassa.

REKISTERIN PITÄJÄ: Warelia Kustannus Oy / Tyrvään Prykin verkkokauppa, Marttilankatu 13, 38200 Sastamala, puh. 050 3469 175, y-tunnus 3102573-7, ALV-rekisterissä.

YHTEYDENOTOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA: Marko Vesterbacka, Warelia Kustannus Oy / Tyrvään Prykin verkkokauppa, Marttilankatu 13, 38200 Sastamala.

REKISTERIN NIMI: Tyrvään Prykin verkkokaupan asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE: Tyrvään Prykin asiakasrekisterin tarkoitus on tehdä mahdolliseksi asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus asiakkaan kanssa. Tietoja ei käytetä yleisluonteisiin markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalle voidaan lähettää yksittäisiä tiedotesähköposteja (enintään 1–2/vuosi) uusista kirjoista, jos aiemman tilaushistorian perusteella kyseisen kirjan kirjoittaja tai aihe voi kiinnostaa asiakasta. Muunlaisia markkinointiviestejä ei lähetetä ilman asiakkaan erikseen ilmaisemaa toivomusta.

KYSEESSÄ OLEVAT HENKILÖTIETORYHMÄT: Asiakkaan itse ilmoittama etu- ja sukunimi, yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), tilaustiedot ja laskutustiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Tyrvään Prykin verkkokaupan asiakasrekisteri koostuu vain asiakkaan itsensä antamista nimi- ja yhteystiedoista sekä tilauksen yhteydessä syntyneistä tilaus- ja laskutustiedoista.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT: Tyrvään Prykin verkkokauppa toimittaa tilaukset joko Postin kautta tai itse suoraan tilaajalle. Rekisterinpitäjällä on oikeus ilmoittaa tilausten toimittamiseen tarvittavat asiakkaan tiedot Postille. Muuten verkkokaupan rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja käyttävät vain rekisteriä hoitavat henkilöt ja kirjanpitäjä sekä näiden lisäksi tarvittaessa tietojärjestelmien ylläpitäjät.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA: Tietoja säilytetään vain se aika, joka on tarpeellinen asiakassuhteen kannalta. Verkkokaupan kautta luoduissa asiakasrekistereissä tietojen säilytysaika on 5 vuotta viimeisimmästä tilauksesta. Paperisia tositteita säilytetään kirjanpitolain vaatima säilytysaika.

REKISTERÖIDYN YLEISET OIKEUDET: Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää selvitys kaikista tiedoistaan Tyrvään Prykin verkkokaupan rekisterissä. Asiakkaalla on oikeus tietojensa oikaisemiseen ja poistamiseen rekisteristä. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin tai muissa tietosuoja-asetuksen 18. artiklassa kuvatuissa tilanteissa. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa keräämistä. Asiakas voi milloin vain ilmoittaa päättävänsä asiakassuhteen, jolloin hänen tietonsa poistetaan verkkokaupan sähköisistä rekistereistä. Kaikissa näissä aiheissa asiakas voi ottaa yhteyttä Kustannusliike Warelian / Tyrvään Prykin verkkokaupan asiakaspalveluun: w@warelia.fi.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE: Mikäli rekisterinpitäjän henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei mielestäsi ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli rekisterinpitäjä ei mielestäsi ole riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.