Wareliaani on Warelian kirjojen ystäville suunnattu kirjallisuuslehti, joka kokoaa ja taustoittaa Warelian kirjasatoa. Lehdessä on kirjailijahaastatteluita, lukunäytteitä kirjoista ja kustannusliikkeen kuulumisia. Siitä saa myös hyvän yleiskuvan Warelian julkaisulinjasta ja sitä ohjaavista arvoista. Wareliaani julkaistaan kerran vuodessa sekä verkkoversiona että painettuna. Painettu lehti ei ole myynnissä, vaan sitä annetaan lahjaksi.