Wareliaani on Warelian kirjojen ystäville suunnattu kirjallisuuslehti, joka kokoaa ja taustoittaa Warelian kirjasatoa. Lehdessä on kirjailijahaastatteluita, lukunäytteitä kirjoista ja kustannusliikkeen kuulumisia. Siitä saa myös hyvän yleiskuvan Warelian julkaisulinjasta ja sitä ohjaavista arvoista. Wareliaania on julkaistu vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2023 sekä verkkoversiona että painettuna. Painettu lehti ei ole ollut myynnissä, vaan sitä on annettu lahjaksi. Painettua lehteä ei julkaistu vuonna 2022, sen sijasta Wareliassa panostettiin Mikko Lahtisen teokseen ”Kirja on pitkä ajatus – Wareliaanisia esseitä”, joka ilmestyi joulukuussa 2022. Lahtisen kirjassa tarkastellaan Warelian koko tuotantoa ja luodaan samalla yleiskuvaa suomalaisesta kirjakulttuurista ja kirjankustannusalan kehityksestä.